Některé konkurující syntaktické prostředky v nářečí

Název: Některé konkurující syntaktické prostředky v nářečí
Variantní název
Некоторые конкурирующие синтаксические средства в диалекте
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. [147]-155
Rozsah
[147]-155
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Při zkoumání skladby kterékoli vrstvy národního jazyka lze pozorovat, že je nezřídka možno vystavět výpověď určité sdělné platnosti z mluvnicky různých syntaktických prostředků a konstrukcí. Ve svém příspěvku chceme věnovat pozornost výběrovým možnostem některých těchto prostředků konkurujících si navzájem v místních nářečích a podmínkám, za nichž se konkurence uskutečňuje. K ilustraci svých výkladů použijeme dokladového materiálu z nářečí východomoravských.
Jazyk shrnutí