Některé aspekty distribuce alomorfů : (genitiv a lokál sg. maskulin)

Název: Některé aspekty distribuce alomorfů : (genitiv a lokál sg. maskulin)
Variantní název
On some aspects of distribution of allomorphs : (gen. and loc. sg. masc.)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. [23]-31
Rozsah
[23]-31
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí