Упрощение исконной группировки консонантов в фонетическом сочетании *oв- [i.e. *об-] + v- в начале словоформ русского и чешского языков

Název: Упрощение исконной группировки консонантов в фонетическом сочетании *oв- [i.e. *об-] + v- в начале словоформ русского и чешского языков
Variantní název
Vývoj náslovného fonetického seskupení *ob- + v- v ruštině a češtině
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. [89]-98
Rozsah
[89]-98
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí