O funkci některých determinátorů neurčitosti v češtině doby gotické

Variantní název
On the function of some indefinite determiners in old Czech (XIV century)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. [129]-141
Rozsah
[129]-141
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document