Propozice s významem statické lokalizace v prostoru

Variantní název
Propositions expressing static localizations in space
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. [105]-115
Rozsah
[105]-115
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document