Etnické stereotypy a jejich artikulace v češtině (a v němčině)

Variantní název
Ethnische Stereotypen und ihre Artikulation im Tschechischen (und Deutschen)
Autor: Nekula, Marek
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. [65]-75
Rozsah
[65]-75
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document