[Menac, Antica; Dorotić Sesar, Dubravka; Kuchar, Renata. Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 231-233
Rozsah
231-233
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Menac, Antica; Dorotić Sesar, Dubravka; Kuchar, Renata. Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1998. 151 s. ISBN 953-175-153-6.
Document