Soupis prací Zdenky Rusínové (*1939)

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 194-197
Rozsah
194-197
  • ISSN
    0231-7567
Type: Bibliografie
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document