[Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen]

Autor: Fic, Karel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 213-216
Rozsah
213-216
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1998. 158 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica; č. 317. ISBN 80-210-1878-X.
Document