[Čechová, Marie. Komunikační a slohová výchova]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 216-217
Rozsah
216-217
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Čechová, Marie. Komunikační a slohová výchova. Vyd. 1. Praha: ISV, 1998. 226 s. Jazykověda. ISBN 80-85866-32-3.
Document