[Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti]

Název: [Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. [173]-175
Rozsah
[173]-175
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1986. 131 s. Spisy filozof. fak. Univ. J. E. Purkyně v Brně = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, facultas philosophica; Čís. 264.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.