Soupis prací Ludmily Pacnerové sestavený u příležitosti jejího životního jubilea (*1925)

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 185-187
Rozsah
185-187
  • ISSN
    0231-7567
Type: Bibliografie
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document