Tvoření ukazovacích a neurčitých zájmen v nářečích východomoravských

Variantní název
Formation of pronouns in East Moravian dialects
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. [127]-130
Rozsah
[127]-130
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document