Vývojové determinanty finitního slovesa v češtině

Variantní název
Evolutionary determinants of the finite verb in Czech
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. [81]-90
Rozsah
[81]-90
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document