Latinský nominatív : valenčný pohľad

Variantní název
Der lateinische Nominativ : Valenzaspekt
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. [149]-156
Rozsah
[149]-156
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document