České a bulharské publicistické idiomy a frazémy ve vzájemném srovnání

Název: České a bulharské publicistické idiomy a frazémy ve vzájemném srovnání
Variantní název:
  • Czech and Bulgarian journalistic phrasems and idioms in contrastive study
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. [95]-102
Rozsah
[95]-102
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
(práce je součástí projektu GA ČR č. 405/02/D164)