České a bulharské publicistické idiomy a frazémy ve vzájemném srovnání

Title: České a bulharské publicistické idiomy a frazémy ve vzájemném srovnání
Variant title:
  • Czech and Bulgarian journalistic phrasems and idioms in contrastive study
Author: Krejčí, Pavel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. [95]-102
Extent
[95]-102
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
(práce je součástí projektu GA ČR č. 405/02/D164)