Slezská otázka na mírovém kongresu vestfálském 1643-1648

Název: Slezská otázka na mírovém kongresu vestfálském 1643-1648
Variantní název:
  • Силезский вопрос на вестфальском мирном конгрессе 1643-1648
    • Silezskij vopros na vestfal'skom mirnom kongresse 1643-1648
  • [Die schlesische Frage auf dem Westfälischen Friedenskongress 1643-1648]
    • Silezskij vopros na vestfal'skom mirnom kongresse 1643-1648
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, roč. 10, č. C8, s. [266]-295
Rozsah
[266]-295
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.