Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1961, roč. 10, č. C8

Obrázek
Rok
1961
Rok vydání
1962
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám prof. Josefa Macůrka
Ústav FF MU
hidden section Přílohy
Page Title
Přílohy | pdficon
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[7]-17 Légendes byzantines sur la conversion des Bulgares Dujčev, Ivan | pdficon
[18]-28 Śląsk między Polską, Czechami i Niemcami w X wieku Maleczyński, Karol | pdficon
[29]-52 Poměr středoevropských zemí к církevním reformám a byzantskému světu v 11. století Székely, György | pdficon
[53]-66 Nouvelles recherches concernant les Khazares et leur évolution en Europe centro-orientale Halevy, Mayer A. | pdficon
[67]-76 Výsady města Podolince ve 13. století (z hlediska srovnávacího) Rejnuš, Miloš | pdficon
[77]-93 Tři nejstarší doklady o Vsetíně Šebánek, Jindřich | pdficon
[94]-104 Legenda Beatus Cyrillus Ludvíkovský, Jaroslav | pdficon
[105]-120 Útočiště husitů a jejich střediska v Moldavsku Giurescu, Const. G. | pdficon
[121]-133 Předpisy o stěhování osedlých poddaných v českých zemích a Polsku ve 14. století Válka, Josef | pdficon
[134]-141 Z problematyki genezy reformacji na Śląsku Maleczyńska, Ewa | pdficon
[142]-148 K otázke rusko-ukrajinského osídlenia na východnom Slovensku Haraksim, Ľudovít | pdficon
[149]-160 Účast moravské zemské hotovosti v boji proti Turkům při obraně Bělehradu r. 1521 Dřímal, Jaroslav | pdficon
[161]-173 Češi a Charváti v tureckých válkách 16. století Jordán, František | pdficon
[174]-190 Le code ottoman (kānūnnāme) de Lamia : (contribution à l'étude des sources historiques turques relatives à l'histoire de la Grèce) Kabrda, Josef | pdficon
[191]-204 Zabrání majetku pro opuštění panství podle českých pozemkových knih 16. a 17. století Procházka, Vladimír | pdficon
[205]-219 Trenčínský zlomek paskvilu Povím vám novinu z počátku XVII. století Hrabák, Josef | pdficon
[220]-227 Sprawa listu biskupa wrocławskiego do prymasa polskiego z dnia 14 VIII 1619 Czapliński, Władysław | pdficon
[228]-250 Český obchod na krakovském trhu po Bílé hoře Hejl, František | pdficon
[251]-265 Morava a vztahy mezi evropským Východem a Západem 1626-1627 Polišenský, Josef | pdficon
[266]-295 Slezská otázka na mírovém kongresu vestfálském 1643-1648 Šindelář, Bedřich | pdficon
[296]-312 K triednemu boju poddaných na severovýchodnom poľsko-uherskom pohraničí v druhej polovici 17. a v prvej polovici 18. storočia Stavrovský, Emilián | pdficon
[313]-332 K otázce zbojnictví jako formy třídního boje Šmerda, Milan | pdficon
[333]-341 K otázce prusko-rakouské spolupráce proti hnutí lidových mas ve Slezsku koncem 18. století Pitronová, Blanka | pdficon
[342]-347 Edice Josefa Dobrovského v Jednáních Českého muzea Vávra, Jaroslav | pdficon
[348]-361 Kdo "nasugeroval Evropě mythus o jednotě Slovanstva"? Wollman, Frank | pdficon
[362]-369 Z kosmických legend Dolanský, Julius | pdficon
[370]-375 Bogdan Petriceicu-Hasdeu a "rukopisy" Václava Hanky Ionescu-Nişcov, Tr. | pdficon
[376]-396 Carské řády Čechům roku 1862 : (příspěvek k otázce českého rusofilství) Čejchan, Václav | pdficon
[397]-412 Czołowi przedstawiciele Stańczyków - Józef Szujski a Stanisław Tarnowski - wobec Juliusza Słowackiego Pelikán, Jarmil | pdficon
[413]-432 Česká spolupráce s pracovníky polské revoluční vlády po porážce povstání r. 1864 Žáček, Václav | pdficon
[433]-451 Les éléments progressistes dans l'oeuvre [i.e. l'œuvre] de l'historien roumain Ioan Bogdan Dan, Mihail | pdficon
[452]-467 O charakteru revolučního hnutí a revolucí v jihovýchodní a střední Evropě v letech 1917-1920 Kolejka, Josef | pdficon
[468]-482 Lid československé republiky a desáté výročí Velké říjnové socialistické revoluce Konečný, Zdeněk | pdficon
Diskuse – Дискуссии – Diskussionen
Page Title
[483]-491 Několik poznámek ke studiu mezinárodních vztahů zejména česko-ruských v období kapitalismu Šťastný, Vladislav | pdficon
[492]-508 Výsledky a úkoly studia česko-maďarských vztahů Pražák, Richard | pdficon
Materiály – Сообщения – Materialien
Page Title
[509]-517 Pohyb obyvatelstva v předbělohorské Moravě Matějek, František | pdficon
[518]-523 Dva dopisy z Krakova z počátku XIX. století Radimský, Jiří | pdficon
[524]-531 Dělnické hnutí v Praze na přelomu 60. a 70. let XIX. století a vídeňské dělnické časopisy "Volksstimme" a "Volkswille" Peša, Václav | pdficon
Recense – Рецензии – Besprechungen
Page Title
[532]-534 [Macůrek, Josef. Valaši v západních Karpatech v 15.-18. století: k dějinám osídlení a hospodářsko-společenského vývoje jižního Těšínska, jihozápadního Polska, severozápadního Slovenska a východní Moravy] Šmerda, Milan | pdficon
534-536 Z nových soupisů rukopisných fondů Flodr, Miroslav | pdficon
536-537 Státní archiv v Třeboni. Průvodce po archivních fondech. Flodr, Miroslav | pdficon
537 [Bauer, Otakar, (ed.); Mrázková, Ludmila, (ed.); Nový, Rostislav (ed.). Soupis archivní literatury v českých zemích 1895-1956] Flodr, Miroslav | pdficon
537-539 [Dickmann, Fritz. Der Westfälische Frieden] Šindelář, Bedřich | pdficon
539-541 [Engelmann, Erika. Zur städtischen Volksbewegung in Südfrankreich: Kommunefreiheit und Gesellschaft: Arles 1200-1250] Kudrna, Jaroslav | pdficon
541-543 [Marrou, Henri-Irénée. De la connaissance historique] Kudrna, Jaroslav | pdficon
543-544 [Novikov, I.A. Družba narodov SSSR - istočnik mogučestva sovetskogo gosudarstva i jego vooružennych sil] Konečný, Zdeněk; Mainuš, František | pdficon
544-545 [Sečkina, Lidija Petrovna. Trudovoj podvig tadžikskogo naroda v gody Velikoj otěčestvennoj vojny. ; Sečkina, Lidija Petrovna. Ovejannye slavoj (o Gerojach Sovetskogo Sojuza - poslancach Tadž. SSR).] Konečný, Zdeněk; Mainuš, František | pdficon
545-548 [40-letije Azerbajdžanskoj sovetskoj socialističeskoj respubliki] Konečný, Zdeněk | pdficon
548-550 [Brno v minulosti a dnes: sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. I; II] Válka, Josef | pdficon
Page Title
[551]-557 Bibliografie prací prof. dr. Josefa Macůrka Rejnuš, Miloš | pdficon
Page Title
[558]-568 Výměna - Книгообмен - Books received - Bücheraustausch | pdficon