[Macůrek, Josef. Valaši v západních Karpatech v 15.-18. století: k dějinám osídlení a hospodářsko-společenského vývoje jižního Těšínska, jihozápadního Polska, severozápadního Slovenska a východní Moravy]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 10, č. C8, s. [532]-534
Rozsah
[532]-534
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Macůrek, Josef. Valaši v západních Karpatech v 15.-18. století: k dějinám osídlení a hospodářsko-společenského vývoje jižního Těšínska, jihozápadního Polska, severozápadního Slovenska a východní Moravy. Ostrava: Krajské nakladatelství v Ostravě, 1959. 527 s. Publikace Slezského studijního ústavu ČSAV v Opavě; Sv. 32.
Document