Poměr středoevropských zemí к církevním reformám a byzantskému světu v 11. století

Variantní název
[Das Verhältnis der mitteleuropäischen Länder zu den Kirchenreformen und zur byzantinischen Welt im 11. Jahrhundert]
Взаимоотношения между среднеевропейскими странами и Византией в XI ст. во время церковных реформаторских направлений в Европе
A középeuropai országok 11. századi kapcsolatai az ehygázi reformirányokkal és a byzánci világgal
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Pražák, Jiří (Translator)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 10, č. C8, s. [29]-52
Rozsah
[29]-52
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document