Geschichte Italiens seit dem Risorgimento in der Sicht der tschechischen Historiker bis 1945

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, roč. 42, č. C40, s. [93]-101
Rozsah
[93]-101
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Document