Niektoré problémy spracovania dejín Slovenska 1918-1938

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 212-223
Rozsah
212-223
Type: Jiný typ článku
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Document