Konfirmace privilegií městečka Polešovic v 18. století

Název: Konfirmace privilegií městečka Polešovic v 18. století
Variantní název:
  • Die Konfirmationen der Privilegien des Marktes Polešovice im 18. Jahrhundert
Přispěvatel
Zeman, Jaromír (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, roč. 30, č. C28, s. [143]-155
Rozsah
[143]-155
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Když profesor František Jordán posuzoval před časem rukopis mé rozpravy o panovnických konfirmacích pro moravské kláštery v 18. století, zaujala jej zmínka o tom, že mezi archiváliemi vzešlými z konfirmačního řízení u moravských zemských úřadů té doby se kromě agendy týkající se klášterů nachází množství spisových konvolutů zachycujících jednání o potvrzení privilegií moravských měst a městeček. Požádal mě proto, abych mu zjistil, zda se takové písemnosti dochovaly i pro jeho rodnou obec Polešovice u Uherského Hradiště. Poté co jsem mu dal kladnou odpověď, vyslovil naději, že někdy později bude moci využít těchto písemností k sepsání příspěvku k dějinám svého rodiště. Neúprosný osud však jeho předsevzetí zmařil, a proto jsem se rozhodl zpracovat příspěvek sám a věnovat jej památce profesora Jordána.