Konfirmace privilegií městečka Polešovic v 18. století

Variant title
Die Konfirmationen der Privilegien des Marktes Polešovice im 18. Jahrhundert
Contributor
Zeman, Jaromír (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, vol. 30, iss. C28, pp. [143]-155
Extent
[143]-155
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Když profesor František Jordán posuzoval před časem rukopis mé rozpravy o panovnických konfirmacích pro moravské kláštery v 18. století, zaujala jej zmínka o tom, že mezi archiváliemi vzešlými z konfirmačního řízení u moravských zemských úřadů té doby se kromě agendy týkající se klášterů nachází množství spisových konvolutů zachycujících jednání o potvrzení privilegií moravských měst a městeček. Požádal mě proto, abych mu zjistil, zda se takové písemnosti dochovaly i pro jeho rodnou obec Polešovice u Uherského Hradiště. Poté co jsem mu dal kladnou odpověď, vyslovil naději, že někdy později bude moci využít těchto písemností k sepsání příspěvku k dějinám svého rodiště. Neúprosný osud však jeho předsevzetí zmařil, a proto jsem se rozhodl zpracovat příspěvek sám a věnovat jej památce profesora Jordána.
Summary language
Document