Obchod moravským suknem v karpatské oblasti v prvé polovině 17. století a úloha Prešovanů

Variantní název
Der Handel mit mährischen Tuchen im Karpatengebiet in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und die Rolle der Kaufleute von Prešov
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, roč. 37, č. C35, s. [135]-141
Rozsah
[135]-141
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document