Obchod moravským suknem v karpatské oblasti v prvé polovině 17. století a úloha Prešovanů

Variant title
Der Handel mit mährischen Tuchen im Karpatengebiet in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und die Rolle der Kaufleute von Prešov
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, vol. 37, iss. C35, pp. [135]-141
Extent
[135]-141
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document