Venkovské statky kutnohorských měšťanů v předhusitském období

Název: Venkovské statky kutnohorských měšťanů v předhusitském období
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. [65]-78
Rozsah
[65]-78
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí