Borovský, Tomáš

Varianty jmen:

Borovský, Tomáš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 19 z celkového počtu 19.

Kapitola
Kolektiv autorů. Dějiny dějepisectví. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, s. 74–84.

Kapitola
Borovský, Tomáš. František Hrubý (1897–1943) : průkopník hospodářských a sociálních dějin. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 52–53.

Článek
Borovský, Tomáš. "Zu der ere gots und meiner sele zu selikeit" : odkazy brněnských měšťanů církevním institucím v letech 1410-1530. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, roč. 48, č. C46, s. 79–96.

Kapitola
Borovský, Tomáš; Němec, Jiří. Historický ústav. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 113–123.

Kapitola
Borovský, Tomáš. Jan Janák (1932–2008) : nenápadný půvab dějin správy. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 62–63.

Kapitola
Borovský, Tomáš. Jaroslav Kudrna (1926–1996) : na rozlehlém poli dějin a historického myšlení. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 56–57.

Kapitola
Borovský, Tomáš. Jaroslav Marek (1926–2011) : strážce kontinuity. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 57–58.

Kapitola
Borovský, Tomáš. Jaroslav Mezník (1928–2008) : od středověkého města k Chartě 77. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 59–60.

Kapitola
Borovský, Tomáš. Jiří Malíř (1949) : rodem Valach, rozhledem Evropan, profesí historik. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 64–65.

Kapitola
Borovský, Tomáš. Josef Macůrek (1901–1992) : nemo ultra posse tenetur. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 54–55.

Kapitola
Borovský, Tomáš. Josef Válka (1929–2017) : hospodářská základna, kulturní jednota. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 60–62.

Článek
Antonín, Robert; Borovský, Tomáš; Malaťák, Demeter. Královský itinerář a královské slavnosti středověké Moravy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2007, roč. 56, č. C54, s. 99–120.

Kapitola
Borovský, Tomáš. Rudolf Holinka (1899–1953) : "Nechci podceňovat metodu, ale bráním znalost faktů". In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 53–54.

Kapitola
Borovský, Tomáš. Rudolf Urbánek (1877–1962) : "Mé místo je jinde". In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 51–52.

Kapitola
Kolektiv autorů. Stručný nárys dějin dějepisectví. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, s. 85–114.

Kniha
Borovský, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014

Kapitola
Borovský, Tomáš; Němec, Jiří. Úvodem. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 7.

Článek
Borovský, Tomáš. Venkovské statky kutnohorských měšťanů v předhusitském období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 65–78.