Několik poznámek k edicím předhusitských synodálních statut olomoucké diecéze

Název: Několik poznámek k edicím předhusitských synodálních statut olomoucké diecéze
Variantní název:
  • A few remarks on editions of pre-hussite synodic statutes of Olomouc diocese
Autor: Krafl, Pavel
Přispěvatel
Kobylková, Anděla (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, roč. 45, č. C43, s. [61]-72
Rozsah
[61]-72
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.