C43

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1996
Ročník: 45
Číslo: C43
Rok vydání
1997
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-1622-1
Ústav FF MU