Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1996, roč. 45, č. C43