Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1996, vol. 45, iss. C43