C43

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Year: 1996
Volume: 45
Issue: C43
Publication year
1997
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-1622-1
Department FF MU