Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1980, roč. 29, č. C27

Obrázek
Název čísla
Otázky dějin střední a východní Evropy III = Europae centralis atque orientalis studia historica III
Rok
1980
Rok vydání
1980
Poznámka
  • Uspořádali Ivan Dorovský a Josef Kolejka
Ústav FF MU
Page Title
[8]-14 František Hejl šedesátníkem Fišer, Rudolf; Kolejka, Josef | pdficon
Page Title
[15]-23 Bibliografie prací Františka Hejla (1948-1979) | pdficon
Page Title
[25]-30 K počátkům slovanského osídlení v centrální oblasti Velké Moravy Poulík, Josef | pdficon
Page Title
[31]-41 Nové pohledy na genezi státu ve slovanském prostředí Havlík, Lubomír Emil | pdficon
Page Title
[43]-61 Czasy Karola IV we wrocławskim rękopisie "Starych Latopisów Czeskich" Heck, Roman | pdficon
Page Title
[63]-75 Ještě k tématu Češi a Poláci v minulosti Macůrek, Josef | pdficon
Page Title
[77]-88 Západ a Východ ve vztahu k masovému "honu na čarodějnice" v Evropě Šindelář, Bedřich | pdficon
Page Title
[89]-97 Úloha Prešova jako centra obchodu vínem v prvé polovině 17. století Marečková, Marie | pdficon
Page Title
[99]-106 Krakovský trh ve druhé polovině 17. století a jeho význam pro moravská a slovenská města Fišer, Rudolf | pdficon
Page Title
[107]-115 Die Reorganisation der Berliner Akademie der Wissenschaften und Christian Wolff zu Beginn der vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts Donnert, Erich | pdficon
Page Title
[117]-125 Národně osvobozovací hnutí Poláků v revolučním roce 1848 Kolejka, Josef | pdficon
Page Title
[127]-130 Vystoupení dr. Fr. L. Riegra ve prospěch Bulharů r. 1885 Cvetler, Jiří | pdficon
Page Title
[131]-142 K některým aspektům geneze metod školy Annales Kudrna, Jaroslav | pdficon
Page Title
[143]-151 První pokusy o obnovu zrušené univerzity v Olomouci na Moravě Jordán, František | pdficon
Page Title
[153]-162 O poměru české buržoazní politiky na Moravě k česko-slovenské vzájemnosti na přelomu 19. a 20. století Malíř, Jiří | pdficon
Page Title
[163]-169 Česko-slovinská spolupráce na poli vědecké a vědeckopedagogické práce Šťastný, Vladislav | pdficon
Page Title
[171]-179 K počátkům české kapitálové expanze do jihovýchodní Evropy Nečas, Ctibor | pdficon
Page Title
[181]-193 Otázky spolupráce Sovětské Ukrajiny a Sovětského Ruska v oblasti obrany v období před vznikem SSSR : k problematice pojmu vojenský svazek sovětských republik Goněc, Vladimír | pdficon
Page Title
[195]-199 Slovenská republika rád ako súčasť boja robotníckej triedy o moc v Európe po I. svetovej vojne Danilák, Michal | pdficon
Page Title
[201]-210 Vliv ohlasu Velké říjnové socialistické revoluce na formování levice sociální demokracie na Moravě Čerešňák, Bedřich | pdficon
Page Title
211-224 Основные черты социально-классовой структуры стран Центральной и Юго-восточной Европы в межвоенный период Nedorezov, A. I. | pdficon
Page Title
[225]-234 Charakteristika a kořeny fašistických rysů meziválečného režimu v Maďarsku Romportlová, Marta | pdficon
Page Title
[235]-242 Národní sjednocení a politické strany na Zakarpatské Ukrajině v letech 1934-1935 Fic, Vladimír | pdficon
Page Title
[243]-252 Rozhodující podíl Sovětského svazu na vítězství ve druhé světové válce Mainuš, František | pdficon
Page Title
[253]-271 Коммунистические и рабочие партии во главе антифашистской борьбы народов Европы Klokov, V. I. | pdficon
Page Title
[273]-281 Národně osvobozenecký boj řeckého lidu v letech 1940-1945 Dorovský, Ivan | pdficon
Page Title
[283]-293 Pokusy Kállayho vlády o separátní jednání se Spojenci od ledna do září 1943 : k historii tzv. předběžného příměří Maďarska se Spojenci v roce 1943 Pražák, Richard | pdficon
Page Title
[295]-303 Leninská teória prerastania revolúcie - ideový základ víťazstva socialistickej revolúcie v Československu Cambel, Samuel | pdficon
Page Title
[305]-313 Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech Jeřábek, Richard | pdficon
Page Title
[315]-325 Krevní knihy jako pramen etnografického studia Frolec, Václav | pdficon
Page Title
[327]-333 Společné znaky lidových hudebních kultur slovanských národů a jejich vlivy na kultury národů neslovanských Holý, Dušan | pdficon
Page Title
[335]-343 Autorský výběr a hodnocení společenských jevů v amatérské a inzitní próze Beneš, Bohuslav | pdficon