Poměr královských měst k Přemyslu Otakarovi II. a jejich pomoc královské politice

Název: Poměr královských měst k Přemyslu Otakarovi II. a jejich pomoc královské politice
Variantní název
Отношения королевских городов к Пржемыслу [i.e. Пршемыслу] Оттокару II и поддержка ими политики короля
Das Verhältnis der königlichen Städte zu Přemysl Ottokar II. und deren Unterstützung der Politik des Königs
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1958, roč. 7, č. C5, s. [60]-75
Rozsah
[60]-75
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence