Kvalitní publikace a její metodologické, literárněhistorické a literárněteoretické problémy: kritický pohled

Název: Kvalitní publikace a její metodologické, literárněhistorické a literárněteoretické problémy: kritický pohled
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 140-142
Rozsah
140-142
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
История литератур западныx и южных славян: в треx томах. Том первый, От истоков до середины XVIII века. Редколлегия первого тома: Л. Н. Будагова ет ал. Москва: Индрик, 1997. 886 с. ISBN 5-85759-057-4.
История литератур западных и южных славян: в трех томах. Том второй, Формированиэ и развитиэ литератур Нового времени: вторая половина XVIII века - 80-е годы XIX века. Редколлегия второго тома: Л.Н. Будагова ет ал. Москва: Индрик, 1997. 670 с. ISBN 5-85759-058-2.
История литератур западных и южных славян: в трех томах. Том третий, Литература конца XIX - первой половины XX века (1890-е годы - 1945 год). Редколлегия третьэго тома: Л. Н. Будагова (отв. редактор), Р. Ф. Доронина, С. В. Никольский. Москва: Индрик, 2001. 991 с. ISBN 5-85759-171-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.