Zahrada jako fenomén kultury a literatury

Název: Zahrada jako fenomén kultury a literatury
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2009, roč. 12, č. 2, s. 176-178
Rozsah
176-178
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury. Redakcja Grzegorz Gazda, Mariusz Golab. Kraków: Universitas, 2008. ISBN 978-83-242-0877-7.
Space of a garden - space of culture. Edited by Grzegorz Gazda and Mariusz Golab. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008. ISBN (10) 1-84718-627-0, ISBN (13) 9781847186270.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.