2

Title: Slavica litteraria
Rok: 2009
Ročník: 12
Číslo: 2
Rok vydání
2009
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov | [3]–2
Zelenková, Anna
PDF
Современная русская литературная эротика : (формы и художественные средства) | [31]–49
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Genologická kontaminácia prozaického textu: poetika, noetika, žáner | [51]–71
Žemberová, Viera
PDF
Haralampie Polenaković - twórca macedońskiego literaturoznawstwa | [73]–82
Miodońska, Lilianna
PDF
Materiály
Title Document
Многоликая поэзия Василия Андреевича Жуковского : эссе о значении русского преромантика | [83]–91
Matyušová, Zdeňka
PDF
Literárny romantizmus v slavistickom výskume : (marginália) | [93]–112
Žemberová, Viera
PDF
Menšíkove literárnokritické priezory do slovenskej literatúry koncom 19. a v prvých decéniach 20. storočia | [113]–122
Petrus, Pavol
PDF
Kultúra a súčasnosť alebo priestor na medziliterárne zbližovanie | [123]–131
Žemberová, Viera
PDF
Jubilea a nekrology
Title Document
Památce profesora Ludvíka Štěpána | [133]–138
Pospíšil, Ivo
PDF
K jubileu Ireny Hrabětové | [139]–141
Madecki, Roman
PDF
Syntetik detailu : (k nedožitému 80. jubileu Albína Bagina) | [143]–147
Žemberová, Viera
PDF
Recenze
Title Document
Užitečné kompendium a otevřené problémy | [149]–153
Pospíšil, Ivo
PDF
Za hranice žánrů | 153–155
Pokorný, Milan
PDF
Hrst publikací ze srbské slavistiky | 156–157
Pospíšil, Ivo
PDF
Literárne návraty k holokaustu v Taliansku a na Slovensku | 158–160
Čulenová, Eva
PDF
Ruští samotáři, aneb, Obnova personalismu a generačního vidění | 160–163
Pospíšil, Ivo
PDF
Trojice ukrajinských prací z historické komparatistiky | 163–166
Pospíšil, Ivo
PDF
Monografie k poetice fikčních světů | 166–167
Martinek, Libor
PDF
Dvě zásadní srovnávací slovensko-maďarské publikace z Maďarska | 168–172
Pospíšil, Ivo
PDF
Cyrilometodějské kulturní dědictví - tentokrát konsensuálně, ale pokaždé trochu jinak | 172–173
Pospíšil, Ivo
PDF
Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy | 174–176
Žemberová, Viera
PDF
Zahrada jako fenomén kultury a literatury | 176–178
Pospíšil, Ivo
PDF
Vydání výkladu svaté liturgie Iaonnikije Baziloviče | 178–179
Pospíšil, Ivo
PDF
Pamäť európskej kultúry a spoločenských vied znamená návrat k osobnosti | 179–182
Žemberová, Viera
PDF
Informace a zprávy
Title Document
Konference "Problémy poetiky II" věnovaná výročí N.V. Gogola | [183]–184
Pospíšil, Ivo
PDF
Interpretácia ako konfesia | 184–185
Žemberová, Viera
PDF
Dvě pozoruhodné slavistické konference v Opolí a Piotrkowě Trybunalském | 186
Martinek, Libor
PDF
Literatura ve výuce : cíle, obsah a metody v nové době | 186–187
Pospíšil, Ivo
PDF
Ruská poviedka, žáner včera a dnes | 188–189
Žemberová, Viera
PDF
Literatura a cenzura: složité vztahy moci a umění | 189–190
Pospíšil, Ivo
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | [193]
PDF