Slavica litteraria 2009, roč. 12, č. 2

Obrázek
Rok
2009
Rok vydání
2009
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[3]-2 Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov Zelenková, Anna | pdficon
[31]-49 Современная русская литературная эротика : (формы и художественные средства) Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[51]-71 Genologická kontaminácia prozaického textu: poetika, noetika, žáner Žemberová, Viera | pdficon
[73]-82 Haralampie Polenaković - twórca macedońskiego literaturoznawstwa Miodońska, Lilianna | pdficon
Materiály
Page Title
[83]-91 Многоликая поэзия Василия Андреевича Жуковского : эссе о значении русского преромантика Matyušová, Zdeňka | pdficon
[93]-112 Literárny romantizmus v slavistickom výskume : (marginália) Žemberová, Viera | pdficon
[113]-122 Menšíkove literárnokritické priezory do slovenskej literatúry koncom 19. a v prvých decéniach 20. storočia Petrus, Pavol | pdficon
[123]-131 Kultúra a súčasnosť alebo priestor na medziliterárne zbližovanie Žemberová, Viera | pdficon
Jubilea a nekrology
Page Title
[133]-138 Památce profesora Ludvíka Štěpána Pospíšil, Ivo | pdficon
[139]-141 K jubileu Ireny Hrabětové Madecki, Roman | pdficon
[143]-147 Syntetik detailu : (k nedožitému 80. jubileu Albína Bagina) Žemberová, Viera | pdficon
Recenze
Page Title
[149]-153 Užitečné kompendium a otevřené problémy Pospíšil, Ivo | pdficon
153-155 Za hranice žánrů Pokorný, Milan | pdficon
156-157 Hrst publikací ze srbské slavistiky Pospíšil, Ivo | pdficon
158-160 Literárne návraty k holokaustu v Taliansku a na Slovensku Čulenová, Eva | pdficon
160-163 Ruští samotáři, aneb, Obnova personalismu a generačního vidění Pospíšil, Ivo | pdficon
163-166 Trojice ukrajinských prací z historické komparatistiky Pospíšil, Ivo | pdficon
166-167 Monografie k poetice fikčních světů Martinek, Libor | pdficon
168-172 Dvě zásadní srovnávací slovensko-maďarské publikace z Maďarska Pospíšil, Ivo | pdficon
172-173 Cyrilometodějské kulturní dědictví - tentokrát konsensuálně, ale pokaždé trochu jinak Pospíšil, Ivo | pdficon
174-176 Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy Žemberová, Viera | pdficon
176-178 Zahrada jako fenomén kultury a literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
178-179 Vydání výkladu svaté liturgie Iaonnikije Baziloviče Pospíšil, Ivo | pdficon
179-182 Pamäť európskej kultúry a spoločenských vied znamená návrat k osobnosti Žemberová, Viera | pdficon
Informace a zprávy
Page Title
[183]-184 Konference "Problémy poetiky II" věnovaná výročí N.V. Gogola Pospíšil, Ivo | pdficon
184-185 Interpretácia ako konfesia Žemberová, Viera | pdficon
186 Dvě pozoruhodné slavistické konference v Opolí a Piotrkowě Trybunalském Martinek, Libor | pdficon
186-187 Literatura ve výuce : cíle, obsah a metody v nové době Pospíšil, Ivo | pdficon
188-189 Ruská poviedka, žáner včera a dnes Žemberová, Viera | pdficon
189-190 Literatura a cenzura: složité vztahy moci a umění Pospíšil, Ivo | pdficon
Page Title
[193] Instrukce pro přispěvatele | pdficon