V2

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
Rok: 1999
Ročník: 48
Číslo: V2
Rok vydání
2000
ISSN
1213-2144
ISBN
80-210-2347-3
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Historie literatury a sociologie | [5]–12
Haman, Aleš
PDF
Konec moderny | [13]–18
Suchomel, Milan
PDF
Techniken des kreativen Schreibens und der bildenden Kunst : ein Bericht über einen Kurs für tschechische Studenten und Studentinnen der Kunstpädagogik | [19]–25
Fišer, Zbyněk
PDF
K tzv. památníkové literatuře doby renesance a pernštejnským nápisům | [27]–33
Bočková, Hana
PDF
Češi a Karel Jiří Herloš (Herloszsohn) : k recepci Herlošova díla v českých zemích | [35]–48
Strnadlová, Zuzana
PDF
Němci a Židé v Nerudových Povídkách malostranských | [49]–54
Nekula, Marek
PDF
Skácelovo erbenovství | [55]–70
Opelík, Jiří
PDF
Rozhledy – Revue – Unschau – Обзорные статьи
Title Document
Dostojevskij, Kafka, Hostovský : existenciální problematika moderní prózy | [71]–83
Kautman, František
PDF
Thomas Bernhard a Peter Handke | [85]–94
Střítecký, Jaroslav
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
[Götz, Alexander. Bilder aus der Tiefe der Zeit: Erinnerung und Selbststilisierung als ästhetische Funktionen im Werk Bohumil Hrabals] | [95]–96
Fišer, Zbyněk
PDF
[Zand, Gertrude. Totaler Realismus und peinliche Poesie: tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953] | 96–98
Fišer, Zbyněk
PDF
[Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar] | 98
Kudrnáč, Jiří
PDF
[Bílý, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš: osobnost a doba] | 98–101
Skutil, Jan
PDF
[Českoslovenství - součást evropanství: o vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy: sborník odborné mezinárodní konference konané k 50. výročí osvobození Československa v Luhačovicích ve dnech 28. a 29. srpna na téma Česko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evropě] | 101–102
Skutil, Jan
PDF
[Literaria humanitas IV, Roman Jakobson. Odpovědný redaktor: Miroslav Mikulášek] | 103–104
Skutil, Jan
PDF
Zprávy – Rapports – Berichte – Сообщения
Title Document
Za Janem Skutilem | [105]–106
Bočková, Hana; Kudrnáč, Jiří
PDF
Za Jiřím Hájkem | 107
Jeřábek, Dušan
PDF