Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 1999, roč. 48, č. V2

Obrázek
Rok
1999
Rok vydání
2000
ISSN
1213-2144
ISBN
80-210-2347-3
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-12 Historie literatury a sociologie Haman, Aleš | pdficon
[13]-18 Konec moderny Suchomel, Milan | pdficon
[19]-25 Techniken des kreativen Schreibens und der bildenden Kunst : ein Bericht über einen Kurs für tschechische Studenten und Studentinnen der Kunstpädagogik Fišer, Zbyněk | pdficon
[27]-33 K tzv. památníkové literatuře doby renesance a pernštejnským nápisům Bočková, Hana | pdficon
[35]-48 Češi a Karel Jiří Herloš (Herloszsohn) : k recepci Herlošova díla v českých zemích Strnadlová, Zuzana | pdficon
[49]-54 Němci a Židé v Nerudových Povídkách malostranských Nekula, Marek | pdficon
[55]-70 Skácelovo erbenovství Opelík, Jiří | pdficon
Rozhledy – Revue – Unschau – Обзорные статьи
Page Title
[71]-83 Dostojevskij, Kafka, Hostovský : existenciální problematika moderní prózy Kautman, František | pdficon
[85]-94 Thomas Bernhard a Peter Handke Střítecký, Jaroslav | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[95]-96 [Götz, Alexander. Bilder aus der Tiefe der Zeit: Erinnerung und Selbststilisierung als ästhetische Funktionen im Werk Bohumil Hrabals] Fišer, Zbyněk | pdficon
96-98 [Zand, Gertrude. Totaler Realismus und peinliche Poesie: tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953] Fišer, Zbyněk | pdficon
98 [Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar] Kudrnáč, Jiří | pdficon
98-101 [Bílý, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš: osobnost a doba] Skutil, Jan | pdficon
101-102 [Českoslovenství - součást evropanství: o vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy: sborník odborné mezinárodní konference konané k 50. výročí osvobození Československa v Luhačovicích ve dnech 28. a 29. srpna na téma Česko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evropě] Skutil, Jan | pdficon
103-104 [Literaria humanitas IV, Roman Jakobson. Odpovědný redaktor: Miroslav Mikulášek] Skutil, Jan | pdficon
Zprávy – Rapports – Berichte – Сообщения
Page Title
[105]-106 Za Janem Skutilem Bočková, Hana; Kudrnáč, Jiří | pdficon
107 Za Jiřím Hájkem Jeřábek, Dušan | pdficon