V4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
Rok: 2001
Ročník: 50
Číslo: V4
Název čísla
Dušanu Jeřábkovi k osmdesátinám
Rok vydání
2002
ISSN
1213-2144
ISBN
80-210-2965-X
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Před stínem věčnosti | [5]–7
Justl, Vladimír
PDF
Laudis et gratiae relatio | [9]–12
Tureček, Dalibor
PDF
Soupis prací profesora PhDr. Dušana Jeřábka, DrSc. z let 1997-2002 | [13]–14
Palas, Karel
PDF
Hudba v Deníku Václava Šaška z Bířkova | [15]–21
Štědroň, Miloš
PDF
Proměny exempla v barokní literatuře | [23]–29
Petrů, Eduard
PDF
Komenského Výhost světu | [31]–38
Bočková, Hana
PDF
K vymezení a uplatňování obrozenské periody | [39]–49
Jelínek, Milan
PDF
České listy Siegfrieda Kappera | [51]–54
Urválková, Zuzana
PDF
Žánrová povaha Babičky : v prvotní reflexi | [55]–61
Janáčková, Jaroslava
PDF
Epilog Terézy Novákové | [63]–65
Forst, Vladimír
PDF
Dva básníci z Katolické moderny | [67]–75
Kudrnáč, Jiří
PDF
Kafkův román Zámek a geneze jeho prostoru | [77]–89
Kožmín, Zdeněk
PDF
Divadelní hra RUR Karla Čapka a archetypální kritika | [91]–96
Fiala, Miloš
PDF
Chvíle zrození generačního kritika : (A.M. Píša: Soudy, boje a výzvy) | [97]–100
Svoboda, Jiří
PDF
Mezi pohádkou, pověstí a povídkou : trojí ohlédnutí | [101]–108
Nováková, Luisa
PDF
Reportérem raněného města | [109]–114
Marčák, Bohumil
PDF
V zajetí deníků Čestmíra Jeřábka | [115]–124
Válek, Vlastimil
PDF
Tematizace bestiality ve Fuksově Spalovači mrtvol | [125]–131
Bubeníček, Petr
PDF
Motivy smrti a smutku v poezii Oldřicha Mikuláška a Jana Skácela | [133]–138
Štěpán, Ludvík
PDF
Ze zákulisí vydávání jedné Kalistovy knihy | [139]–146
Horáková, Michaela
PDF
Literatura a úzkost : Ota Filip a Oksana Zabužko | [147]–153
Pospíšil, Ivo
PDF
Labyrint komunikace a nedorozumění | [155]–161
Suchomel, Milan
PDF
Slova Dušana Jeřábka | [163]–166
Šlosar, Dušan
PDF
Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace | [167]–181
Mikulášek, Miroslav
PDF
Úkoly současné translatologie | [183]–188
Fišer, Zbyněk
PDF