Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2001, roč. 50, č. V4

Obrázek
Název čísla
Dušanu Jeřábkovi k osmdesátinám
Rok
2001
Rok vydání
2002
ISSN
1213-2144
ISBN
80-210-2965-X
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-7 Před stínem věčnosti Justl, Vladimír | pdficon
[9]-12 Laudis et gratiae relatio Tureček, Dalibor | pdficon
[13]-14 Soupis prací profesora PhDr. Dušana Jeřábka, DrSc. z let 1997-2002 Palas, Karel | pdficon
[15]-21 Hudba v Deníku Václava Šaška z Bířkova Štědroň, Miloš | pdficon
[23]-29 Proměny exempla v barokní literatuře Petrů, Eduard | pdficon
[31]-38 Komenského Výhost světu Bočková, Hana | pdficon
[39]-49 K vymezení a uplatňování obrozenské periody Jelínek, Milan | pdficon
[51]-54 České listy Siegfrieda Kappera Urválková, Zuzana | pdficon
[55]-61 Žánrová povaha Babičky : v prvotní reflexi Janáčková, Jaroslava | pdficon
[63]-65 Epilog Terézy Novákové Forst, Vladimír | pdficon
[67]-75 Dva básníci z Katolické moderny Kudrnáč, Jiří | pdficon
[77]-89 Kafkův román Zámek a geneze jeho prostoru Kožmín, Zdeněk | pdficon
[91]-96 Divadelní hra RUR Karla Čapka a archetypální kritika Fiala, Miloš | pdficon
[97]-100 Chvíle zrození generačního kritika : (A.M. Píša: Soudy, boje a výzvy) Svoboda, Jiří | pdficon
[101]-108 Mezi pohádkou, pověstí a povídkou : trojí ohlédnutí Nováková, Luisa | pdficon
[109]-114 Reportérem raněného města Marčák, Bohumil | pdficon
[115]-124 V zajetí deníků Čestmíra Jeřábka Válek, Vlastimil | pdficon
[125]-131 Tematizace bestiality ve Fuksově Spalovači mrtvol Bubeníček, Petr | pdficon
[133]-138 Motivy smrti a smutku v poezii Oldřicha Mikuláška a Jana Skácela Štěpán, Ludvík | pdficon
[139]-146 Ze zákulisí vydávání jedné Kalistovy knihy Horáková, Michaela | pdficon
[147]-153 Literatura a úzkost : Ota Filip a Oksana Zabužko Pospíšil, Ivo | pdficon
[155]-161 Labyrint komunikace a nedorozumění Suchomel, Milan | pdficon
[163]-166 Slova Dušana Jeřábka Šlosar, Dušan | pdficon
[167]-181 Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace Mikulášek, Miroslav | pdficon
[183]-188 Úkoly současné translatologie Fišer, Zbyněk | pdficon