Zu Bestand und Entwicklungstendenzen der hypotaktischen Konjunktionen des Frühneuhochdeutschen in Mähren

Název: Zu Bestand und Entwicklungstendenzen der hypotaktischen Konjunktionen des Frühneuhochdeutschen in Mähren
Variantní název
Vývojové tendence hypotaktických spojek rané nové němčiny na Moravě
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1984, roč. 4, č. 1, s. [15]-55
Rozsah
[15]-55
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí