Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1985, roč. 34, č. B32

Obrázek
Rok
1985
Rok vydání
1985
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
[5] [Fotografie: Doc. PhDr. Jiří Cetl, CSc.] | pdficon
[7]-9 K šedesátinám Jiřího Cetla | pdficon
[10]-13 Bibliografie prací Jiřího Cetla Bretfeldová, Helena | pdficon
[15]-26 Škola "Annales" a marxismus Holzbachová, Ivana | pdficon
[27]-38 Zu einigen Fragen der Geschichtsmethodologie Max Webers Kudrna, Jaroslav | pdficon
[39]-45 Ke kategoriím subjekt a objekt v marxisticko-leninské teorii poznání Látal, Antonín | pdficon
[47]-52 Zur Marxschen Auffassung der Beziehung zwischen der Natur und der Gesellschaft Šmajs, Josef | pdficon
[53]-57 Filozofické aspekty biologického pojmu "evoluce" Jašek, Antonín | pdficon
[59]-71 K diskusi o biologickém druhu (II) Bělka, Luboš | pdficon
[73]-82 Luther a česká reformační tradice Svoboda, Jiří | pdficon
[83]-88 Názory na nadpřirozeno v současném neteoretickém náboženském vědomí Gabriel, Jiří | pdficon
[90]-93 Modifikace normativní logiky Štěpán, Jan | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[95]-97 [Zelený, Jindřich. Pojednání o dialektice] Tošenovský, Ludvík | pdficon
97-98 [Grulich, Vladimír. Osobnost a její společenský rozvoj] Pešková, Dagmar | pdficon
99-100 [Hubík, Stanislav. Jazyk a metafyzika: kritika Wittgensteinovy filozofie] Nový, Lubomír | pdficon
100-101 [Hodovský, Ivan; Hubík, Stanislav. Svět a náboženství: ke kritice současných forem apologetiky křesťanství] Zouhar, Jan | pdficon
101-102 [Jašek, Antonín. Biologické teorie a dialektika] Bělka, Luboš | pdficon
102-103 [Hadač, Emil; Moldan, Bedřich; Stoklasa, Jaroslav. Ohrožená příroda] Frecer, Roman | pdficon
103-104 [Koljadko, Vitalij Ivanovič. Bernard Bol'cano] Bretfeldová, Helena | pdficon
104-105 [Sousedík, Stanislav. Valerián Magni: 1586-1661: kapitola z kulturních dějin Čech 17. století] Bretfeldová, Helena | pdficon
105-106 [Wittich, Dieter; Gössler, Klaus; Wagner, Kurt. Marxistisch-leninistische Erkenntnistheorie] Látal, Antonín | pdficon
106-107 [Jakovlev, Jevgenij Georgijevič. Umění v zrcadle světových náboženství] Baumgartnerová, Kateřina | pdficon
108-109 [Kuznecov, Vitalij Nikolajevič. Francuzskoje neogegel'janstvo] Holzbachová, Ivana | pdficon
109-110 [Braudel, F.; Coarelli, F.; Aymard, M. Morze Śródziemne: region i jego dzieje] Jemelka, Petr | pdficon
110 [Šejkov, Nikolaj. Mozek zkoumá mozek] Piňosová, Yvetta | pdficon
110-111 [Logiko-metodologičeskoje [i.e. metodologičeskije] issledovanija. Red. N.Z. Čavčavadze, Z.N. Mikeladze] Koželouhová, Bohumila | pdficon
111-112 [Beyschlag, Karlmann. Grundriss der Dogmengeschichte. Band I, Gott und Welt] Gabriel, Jiří | pdficon