[Hilar, K.H. Význam inscenační tvorby K.H. Hilara pro moderní české divadlo]

Název: [Hilar, K.H. Význam inscenační tvorby K.H. Hilara pro moderní české divadlo]
Autor: Srna, Zdeněk
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 219-221
Rozsah
219-221
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Hilar, K. H. Význam inscenační tvorby K. H. Hilara pro moderní české divadlo : sborník referátů, přednesených na konferenci divadelních historiků a teoretiků v Národním muzeu v lednu 1966. Praha : Divadelní odd. Nár. muzea, 1968.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.