[Hilar, K.H. Význam inscenační tvorby K.H. Hilara pro moderní české divadlo]

Title: [Hilar, K.H. Význam inscenační tvorby K.H. Hilara pro moderní české divadlo]
Author: Srna, Zdeněk
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 219-221
Extent
219-221
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Hilar, K. H. Význam inscenační tvorby K. H. Hilara pro moderní české divadlo : sborník referátů, přednesených na konferenci divadelních historiků a teoretiků v Národním muzeu v lednu 1966. Praha : Divadelní odd. Nár. muzea, 1968.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.