Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1969, vol. 18, iss. D16

Image
Year
1969
Publication year
1970
Stati
Page Title
[7]-26 Z českopolských [i.e. česko-polských] divadelních vztahů v 19. a 20. století Pelikán, Jarmil | pdficon
[27]-37 K problémům básnické tvorby Pavla Josefa Šafaříka Krystýnek, Jiří | pdficon
[39]-50 K české reformační postilografii Kopecký, Milan | pdficon
[51]-65 Jan Kollár a Srbové Kudělka, Viktor | pdficon
[67]-76 К нeкoтopым литepaтypнo-филocoфcким acпeктaм дpaмaтypгии M. Гopькoгo coвeтcкoй эпoxи Mikulášek, Miroslav | pdficon
[77]-99 Un grand recteur, ami des lettres romanes Novák, Otakar | pdficon
[101]-[112] Una alma barroca frente a la literatura española Hala, Arnold | pdficon
[113]-121 Zur Spätmittelalterlichen Traktatliteratur : (Note wider den Teufel) Uhrová, Eva | pdficon
[123]-130 Pojetí lidu, boje a revoluce ve Slezských písních Polák, Josef | pdficon
[131]-140 České interpretace V.G. Korolenka Vlašínová, Vlasta | pdficon
[141]-149 Echa obchodów millenium cyrylometodejskiego w literaturze polskiej : (przyczynek do genezy dramatu Popiel i Piast Mieczysława Romanowskiego) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[151]-162 K charakteristice poválečné makedonské poezie Dorovský, Ivan | pdficon
Rozhledy
Page Title
[163]-168 Le mythe de Rimbaud en Tchécoslovaquie Novák, Otakar | pdficon
[169]-174 Zur Geschichte der jüngsten italienischen Literatur Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
[175]-180 Eine italienische Synthese der ungarischen Literaturgeschichte Pražák, Richard | pdficon
[181]-183 Umění hereckého portrétu Závodský, Artur | pdficon
[185]-186 Dvě filmologické publikace Rajnošek, Leo | pdficon
Materiály
Page Title
[187]-192 Tři dopisy k dramatu Gabriely Preissové Gazdina roba Závodský, Artur | pdficon
[193]-214 Listy F.X. Šaldy Františku Táborskému Kšicová, Danuše | pdficon
Recenze
Page Title
[215]-216 [Michna z Otradovic, Adam. Das dichterische Werk] Kopecký, Milan | pdficon
216-217 [Dolanský, Julius. Neznámý jihoslovanský pramen Rukopisů královédvorského a zelenohorského] Dorovský, Ivan | pdficon
217 Slovenský literárny album Závodský, Artur | pdficon
218 [Fialová, Vlasta. Zachariáš Solín, tiskař Kralické Bible] Kopecký, Milan | pdficon
218-219 Petr Bezruč - Vojtěch Martínek : (vzájemná korespondence) Krystýnek, Jiří | pdficon
219-221 [Hilar, K.H. Význam inscenační tvorby K.H. Hilara pro moderní české divadlo] Srna, Zdeněk | pdficon
221-222 [Lukić, Sveta. Savremena jugoslovenska literatura 1945-1965] Dorovský, Ivan | pdficon
222-224 [Maślanka, Julius. Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia] Pelikán, Jarmil | pdficon
224-225 [Мушинка, Микола. З глубини віків : Антологія усної народної творчисті українців Східної Словаччини] Krhoun, Mečislav | pdficon
226 Prace Polonistyczne. Seria XXIV (1968) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
227-229 Henri Bremond (1865-1033) Fryčer, Jaroslav | pdficon
229-232 Le Lieu théâtral à la Renaissance Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor | pdficon
232 [Rémy, Tristan. Klauniády] Závodský, Artur | pdficon
232-234 [Fredeman, William E. Pre-Raphaelitism] Kocmanová, Jessie | pdficon
Za Frankem Wollmanem : (* 5. května 1888 v Bohušovicích nad Ohří, † 9. května 1969 v Praze)
Page Title
235-237 Literárněvědné dílo Franka Wollmana Krystýnek, Jiří | pdficon
237-240 Frank Wollman a divadlo Závodský, Artur | pdficon
240-242 Soupis prací Franka Wollmana za léta 1958-1969 Krystýnek, Jiří | pdficon
Zprávy
Page Title
243-247 Une correspondance française retrouvée Novák, Otakar | pdficon
247-248 Česká, slovenská a maďarská próza v angličtině Pražák, Richard | pdficon
248-250 O literární balkanistice Dorovský, Ivan | pdficon
250 Brněnská pobočka Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1968 a 1969 Kopecký, Milan | pdficon
251-253 Seznam diplomových prací s tematikou literárněvědnou Válek, Vlastimil | pdficon
254-259 Veřejné přednášky o literatuře Válek, Vlastimil | pdficon
Výměna
Page Title
[261]-273 Výměna - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon