O peвoлюциoнныx идeяx в твopчecтвe Paйкo Жинзифoвa

Variantní název
Revolutionäre Ideen in den Werken Rajko Žinzifov
Přispěvatel
Urbancová, Olga (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. [45]-52
Rozsah
[45]-52
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document