Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1968, roč. 17, č. D15

Obrázek
Rok
1968
Rok vydání
1968
Poznámka
  • Věnováno VI. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Praze a osmdesátinám člena korespondenta ČSAV univ. prof. dr. Franka Wollmana.
Stati
Page Title
[7]-18 K problematice historické prózy v slovanských literaturách Krystýnek, Jiří | pdficon
[19]-30 Dvě kapitolky o českém a polském řečnictví Kopecký, Milan | pdficon
[31]-44 Kollárův podíl na formováni ilyrské poezie Kudělka, Viktor | pdficon
[45]-52 O peвoлюциoнныx идeяx в твopчecтвe Paйкo Жинзифoвa Dorovský, Ivan | pdficon
[53]-62 Karolina Světlá wobec powstania styczniowego Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[63]-80 Puškinské studie Františka Táborského Kšicová, Danuše | pdficon
[81]-90 Paзвитиe pyccкoгo poмaнa XX в. Burian, Jaroslav | pdficon
[91]-114 Жaнpoвыe иcтoки и cвязи Миcтepии-Буфф B. Maякoвcкoгo c eвpoпeйcкoй дpaмaтypгиeй Mikulášek, Miroslav | pdficon
[115]-122 K historii Socialistické scény Závodský, Artur | pdficon
[123]-136 Církevně reformní snahy v osvícenských Čechách Jeřábek, Dušan | pdficon
[137]-164 Z problematyki tłumaczeń literatury polskiej na język czeski : balladyna i Lilla Weneda w przekładach O. Mokrego i F. Halasa Pelikán, Jarmil | pdficon
[165]-185 Funkce českých kramářských pisní se zřetelem k jejich slovanským paralelám Beneš, Bohuslav | pdficon
Rozhledy
Page Title
188-192 Norimberský rukopis Labyrintu Kopecký, Milan | pdficon
[193]-198 O některých vývojových tendencích v poválečné makedonské próze Dorovský, Ivan | pdficon
Materiály
Page Title
[199]-202 Maxim Gorkij a Jekatěrina Pavlovna Peškova Josefu Jiráskovi Jirásek, Josef | pdficon
[203]-206 Пиcьмa Б.К. Зaйцeвa в Чexию Mandát, Jaroslav | pdficon
Recenze
Page Title
[207]-209 [Eichler, Ernst. Die slawistischen Studien des Johann Leonhard Frisch] Kudělka, Milan | pdficon
209-211 Древнерусская литература и ее связи с новым временем Krhoun, Mečislav | pdficon
211-212 Příběhy římské Kopecký, Milan | pdficon
212-214 [Jirásek, Alois. Dopisy 1871-1927] Válek, Vlastimil | pdficon
214 [Vančurová, Ludmila. Dvacet šest krásných let] Závodský, Artur | pdficon
215-216 [Перкин, Наум Соломонович. В семье братских литератур] Krhoun, Mečislav | pdficon
216-218 [Płażewski, Jerzy. Filmová řeč] Rajnošek, Leo | pdficon
Zprávy
Page Title
[219]-221 Osmdesát let Franka Wollmanna Krystýnek, Jiří | pdficon
221-222 Vědecká konference Padesát let sovětské literatury Burian, Jaroslav | pdficon
222 K dílu Giorgia Nurigianiho Dorovský, Ivan | pdficon
223 Večer k osmdesátinám F. Wollmanna Dorovský, Ivan | pdficon
223-224 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v roce 1967 Kopecký, Milan | pdficon
224 Seznam diplomových prací s tematikou literárněvědnou, divadelněvědnou a filmověvědnou Válek, Vlastimil | pdficon
Výměna
Page Title
[225]-232 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon