O bilingvismu, dvojdomosti a biliterárnosti

Název: O bilingvismu, dvojdomosti a biliterárnosti
Variantní název:
  • О двуязычий [i.e. двуязычии], двойной принадлежности и билитературности
    • O dvujazyčij [i.e. dvujazyčii], dvojnoj prinadležnosti i biletaraturnosti
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, roč. 40, č. D38, s. [45]-52
Rozsah
[45]-52
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na bělehradském balkanologickém kongrese v roce 1984 jsem ve svém vystoupení hovořil o některých otázkách balkánského literárního společenství. Uvedl jsem, že jedním z příznačných rysů balkánského literárního procesu je bilingvismus nebo polylingvismus a s tím těsně související otázka biliterárnosti nebo polyliterárnosti. V tomto příspěvku se pokusím pojednat o vztahu mezi bilingvismem, biliterárností a dvojdomostí (mnohodomostí) tvůrců balkánského meziliterárního a obecně kulturního společenství.