O bilingvismu, dvojdomosti a biliterárnosti

Title: O bilingvismu, dvojdomosti a biliterárnosti
Variant title:
  • О двуязычий [i.e. двуязычии], двойной принадлежности и билитературности
    • O dvujazyčij [i.e. dvujazyčii], dvojnoj prinadležnosti i biletaraturnosti
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. [45]-52
Extent
[45]-52
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Na bělehradském balkanologickém kongrese v roce 1984 jsem ve svém vystoupení hovořil o některých otázkách balkánského literárního společenství. Uvedl jsem, že jedním z příznačných rysů balkánského literárního procesu je bilingvismus nebo polylingvismus a s tím těsně související otázka biliterárnosti nebo polyliterárnosti. V tomto příspěvku se pokusím pojednat o vztahu mezi bilingvismem, biliterárností a dvojdomostí (mnohodomostí) tvůrců balkánského meziliterárního a obecně kulturního společenství.